Bokning av gemensamma lokaler

Information
Om tvättstugor, gemensam lokal, motionsrum, bastu,

 Cykel/Barnvagnsrum, Hushållssopor


Gemensam lokal

Bokning av lokalen sker via info@runogard.se Var vänlig kolla kalendern på hemsidan om önskat datum är ledigt och maila - Namn, Lgh-nummer och mailadress så återkommer vi så snart vi kan. .


Motionsrum 


Finns i hus 8, 1 tr ned. Här finns ett rejält utrustad gym.  Kan användas till kl 22.00

Inpassering sker med tagg. Bokningsbara tider mellan kl------Bokas i kalendermallen på väggen utanför motionsrummet.

Omklädningsrum, toalett och duschar finns att tillgå , dörren mitt emot motionslokalen sedan första dörren till vänster. Kräver tagg för inpassering.
- Respektera bokade tider (15.00 - ) Bokning görs på tavlan utanför lokalen.
- Plocka alltid undan redskap och träningsutrustning som du använder. Alla vikter hängs i viktstället, Alla hantlar läggs i hantelstället när dom inte används
Cykelrum
Det finns cykelrum till varje port. Ett begränsat antal cyklar får plats i rummen, därför uppmanas alla att ställa undan cyklar som inte används. Cyklar får endast förvaras utomhus i cykelställ eller i avsett cykelrum.

Tvättstugor
Det finns 4 st, en i varje huskropp, samt en grovtvättstuga i huskropp 8 - 10. Grovtvättstugan bokas med "pluppen" och kan användas samtidigt med bokad tvättid av de övriga maskinerna.

Bastu
Finns i hus 8, 1 tr ned. Här är det bokningssystem som gäller, bokningslista utanför bastun.Kräver tagg för inpassering.

Nycklar
Boende beställer nya nycklar till de allmänna utrymmena via mail till Styrelsen: info@runogard.se

Hushållssopor

Till varje gård finns ett soprum. Inga grovsopor får slängas där.

Vid vår- och höststädningar finns containrar där man som boende i föreningen kan slänga grovsopor. 

Anvisningar för sophantering
Hushållssopor ska lämnas i dom gröna stora containrarna i väl hopknutna plastpåsar ej papper.

Matavfall ska lämnas i dom bruna containrarna med lock i dom för detta avsedda papperspåsarna!

Allt annat är att betrakta som Grovsopor och ska lämnas på dom miljöstationer som finns utställda i kommunen. T.e.x Glasflaskor, Wellpapp och Emballage. Allt annat kan med fördel köras till miljöstationen på Brännbacken.

Parkering
Mopeden får endast parkeras på avsedd p-plats där enbart ett motorfordon får ställas.
Möjlighet att hyra förråd för Mc/moped, kontakta SBC 
SBC Kontaktperson: Camilla Önnered Camilla.onnered@sbc.seBoka vår gemensamhetslokal

.