Bokning av gemensamma lokaler

Information
Om tvättstugor, gemensam lokal, motionsrum, bastu,

 Cykel/Barnvagnsrum, Hushållssopor


Gemensam lokal

Bokning av lokalen sker via info@runogard.se Var vänlig kolla kalendern på hemsidan om önskat datum är ledigt och maila - Namn, Lgh-nummer och mailadress så återkommer vi så snart vi kan. .


Motionsrum 


Finns i hus 8, 1 tr ned. Här finns ett rejält utrustad gym.  

Kan användas Mån-fre 7-22 & lör-sön samt röda dagar 10-21

Inpassering sker med tagg. Tiderna bokas på anslagstavlan utanför motionsrummet.

- Respektera bokade tider.
- Plocka alltid undan redskap och träningsutrustning som du använder. Alla vikter hängs i viktstället, alla hantlar läggs i hantelstället när dom inte används. Rengör redskapen efter användning.

Musik är alltid trevligt när man gymmar men för att inte störa grannarna använd hörlurar.
Cykelrum
Det finns cykelrum till varje port. Ett begränsat antal cyklar får plats i rummen, därför uppmanas alla att ställa undan cyklar som inte används. Cyklar får endast förvaras utomhus i cykelställ eller i avsett cykelrum.

Vintertid skall alla cyklar stå i cykelrummet detta för att underlätta för snöröjning.

Tvättstugor
Det finns 4 st, en i varje huskropp, samt en grovtvättstuga i huskropp 8 .Grovtvättstugan bokas med "pluppen" på särskild tavla i hus 8.

Bastu
Finns i hus 8, 1 tr ned. Här är det bokningssystem som gäller, bokningslista bredvid gymmet. Kräver tagg för inpassering.

Nycklar
Boende beställer nya nycklar till de allmänna utrymmena via mail till Styrelsen: info@runogard.se

Hushållssopor

Till varje gård finns ett soprum, här kan man slänga hushållsopor samt kompostavfall.

Övrigt avfall lämnas på lämpligt återvinningstation.

Vid vår- och höststädningar finns containrar där man som boende i föreningen kan slänga grovsopor. 

Anvisningar för sophantering
Hushållssopor ska lämnas i dom gröna stora containrarna i väl hopknutna plastpåsar ej papper.

Matavfall ska lämnas i dom bruna containrarna med lock i dom för detta avsedda papperspåsarna!

Allt annat är att betrakta som Grovsopor och ska lämnas på dom miljöstationer som finns utställda i kommunen. T.e.x Glasflaskor, Wellpapp och Emballage. Allt annat kan med fördel köras till miljöstationen på Brännbacken.

Parkering
Mopeder får endast parkeras på avsedd p-plats där enbart ett motorfordon får ställas.
Möjlighet att hyra förråd för Mc/moped, kontakta SBC 
SBC Kontaktperson: Alexandra.Gissberg@sbc.se

Boka vår gemensamhetslokal

.

Brf Runö Gård • www.runogard.se • info@runogard.se • Slussbrovägen 8, 1 tr ned • 184 41 Åkersberga