Styrelsen 2022 - 2023


Adress
Brf Runö Gård
Slussbrov. 8, 1 tr ned
184 41 Åkersberga 

Fakturaadress för leverantörer

8782 Brf Runö Gård i Åkersberga
c/o SBC

Box 5
851 02 Sundsvall 

Styrelsekontakt
Mail till styrelsen, klicka på länken
Ordförande
Cecilia Öman
info@runogard.se


Mail
info@runogard.se
Maila gärna, eller skicka brev till samtliga styrelsemedlemmar. 


 

Presentation av Styrelsen


Ordförande
Cecilia Öhman


Vice ordförande
Carina Lindfors

Sekreterare
Bo Dahlström 


Ledamot

Sven Alenius  


Ledamot
Marianne Wennberg 

Valberedning
Dick Mattson, hus 4 (Sammankallande)
Mobil: 070-747 64 18

Björn Pettersson, hus 4

Anders Wolgast, hus 14

Övriga ansvarsområden:

Fastighets- och driftansvar
Styrelsen gemensamt, info@runogard.se

Förråd och lokalansvar
Styrelsen gemensamt, info@runogard.se


Grannsamverkan och fritidsansvar

Hemsidan
Marianne Wennberg, hus 10, info@runogard.se

Utemiljö
Sven Alenius, hus 10, info@runogard.se

Ekonomi
Carina Lindfors, hus 16, info@runogard.se

Felanmälan
Svefab
info@svefab.se


Kontakt/Övrigt
info@runogard.se 

Brf Runö Gård • www.runogard.se • info@runogard.se • Slussbrovägen 8, 1 tr ned • 184 41 Åkersberga