Styrelsen 2017 - 2020


Adress
Brf Runö Gård
Slussbrov. 8, 1 tr ned
184 41 Åkersberga 

Fakturaadress för leverantörer

8782 Brf Runö Gård i Åkersberga
c/o SBCBox 5
851 02 Sundsvall 

Styrelsekontakt
Mail till styrelsen, klicka på länken
Ordförande
Cecilia Öman
info@runogard.se


Mail
info@runogard.se
Maila gärna, eller skicka brev till samtliga styrelsemedlemmar. 


 

Presentation av Styrelsen


Ordförande
Cecilia Öhman


Vice ordförande
Carina Lindfors

Sekreterare
Bo Dahlström 


Ledamot

Sven Alenius  


Ledamot
Manne Kesti 

Ledamot
Robert Kragh 

Valberedning
Dick Mattson, hus 4 (Sammankallande)
Mobil: 070-747 64 18

Marianne Wennberg, hus 4

Anders Wolgast, hus 14

Övriga ansvarsområden:

Fastighets- och driftansvar
Styrelsen gemensamt, info@runogard.se

Förråd och lokalansvar
Styrelsen gemensamt, info@runogard.se


Grannsamverkan och fritidsansvar

Hemsidan
Cecilia Öman, hus 10, info@runogard.se
Robert Kragh, hus 4, info@runogard.se

Utemiljö
Sven Alenius, hus 10, info@runogard.se

Ekonomi
Manne Kesti, hus 14, info@runogard.se
Carina Lindfors, hus 16, info@runogard.se

Felanmälan
Svefab
info@svefab.se


Kontakt/Övrigt
info@runogard.se