BRF Runö's årsredovisningar, protokoll & stadgar

Alla BRF har granskat föreningens bokslut för 2015 och 2016 och tilldelat betyget A. Högsta betyg är A++, lägsta betyg är C. Betyget baseras på föreningens belåning, avgiftsnivå, kassaflöde, hyres- och övriga intänkter, rörelsekostnader och räntekostnader.

https://www.allabrf.se
 
Kallelse till föreningsstämma
Datum och tid: Onsdag den 24/4 2019
Kl. 19:00
Lokal: Slussbrovägen 8, 1 tr ned 


Protokoll


Stadgar