BRF Runö's årsredovisningar, protokoll & stadgar

Alla BRF har granskat föreningens bokslut för 2015 och 2016 och tilldelat betyget A. Högsta betyg är A++, lägsta betyg är C. Betyget baseras på föreningens belåning, avgiftsnivå, kassaflöde, hyres- och övriga intänkter, rörelsekostnader och räntekostnader.

https://www.allabrf.se
 
Betyg ALLA BRF 2016

Betyg ALLA BRF 2015

Årsredovisningar


Protokoll


Stadgar