Vi är en bostadsrättsförening som ligger vid Slussholmen längs kanalen i Åkersberga

Om föreningenFöreningen består av 145 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätter, lokaler, tvättstugor, bastu och motionsrum. Den totala ytan är 11 164 kvm varav lokaler 72 kvm fördelade på 8 fastigheter. Här ryms barn och vuxna i alla åldrar med skiftande erfarenheter och kunskaper 

Boendeform
Bostadsrättsförening = ekonomisk kooperativ förening. Saknar avdragsrätt för moms. Medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar. Föreningen är medlemmar i bostadsrätterna.

Vad äger föreningen?
Samfällighetsföreningen äger och förvaltar byggnader och mark inom området Runö Gård i utkanten av Åkersberga.

Adresser
Fastigheten omfattar följande 8 trapphusadresser:

» Brf 4 och 6.

» Brf 8 och 10.

» Brf 12 och 14.

» Brf 16 och 18.

Särskilda förutsättningar: 
Våra hus och vår utemiljö, trädgårdar, ligger på gammal Vikingamark. Med omedelbar närhet till Åkers Kanal.

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 145 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning
8 st lägenheter om 1,5 RoK
Drygt 80% av lägenheterna är på 2 - 3 RoK.
Övriga är 4 RoK.

Ekonomisk plan
1989
Fastighetens byggår - färdigställande år
1989
Fastighetens värdeår
1989
Godkänns juridisk person som köpare?
Nej.
Uppvärmning
Fjärrvärme (Ingår i avgiften)
Vatten 
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

Föreningen är en "äkta förening"
Med äkta förening avses att minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna. Föreningen är en fristående förening vars förvaltare är Sveriges Bostadsrättscentrum.

När bildades Föreningen
Den bildades av HSB år 1989 och registrerades redan1989.
Brf Runö Gård lämnade HSB år 2007.

Adress till föreningen:
Brf Runö Gård
Slussbrovägen 8, 1 tr ned
184 41 Åkersberga

Lokaler
Inom fastigheten finns 1 föreningslokal som hyrs ut mot deposition. Lokalen ligger i markplan i hus 8-10, med utsikt över Åkers kanal. Kök och toalett finns. Föreningen har även motionslokal och bastu vilka får användas efter bokning.

El
Varje lägenhet har egen mätare. Ålder och leveransförmåga (uppsäkring) varierar kraftigt mellan lägenheterna beroende på vad innehavaren har utfört.

Bredband
Ja, två leverantörer via bredbandsuttaget: Bredbandsbolaget & Teknikbyrån. 

Förvaltning
1. Ekonomi - Svergies Bostadsrättscentrum (SBC)
2. Överlåtelser & pantförskrivningar - Sveriges Bostadsrätsscentrum (SBC)
3. Teknisk förv. - Svefab

 • Tvättstugor 4 stycken, En i vardera huskropp.
 • Fri bokning klockan 7-22 på vardagar, lör & sön 10-22
 • Varje tvättstuga innehar 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp, 1 mangel
 • Tvättstuga finns för grovtvätt i huskropp 8 - 10.
 • Bastu/Motionsrum i hus 8.
 • Gemensamhetslokal i hus nr 8
 • Hushållssoprum finns i varje huskropp
 • Cykelrum - två stycken på varje gård
 • Ett vindsförråd / lägenhet
 • Varje gård har en liten trädgård. Grill finns vid inhägnad lekplats.
 • Trappstädning upphandlat av Svefab och sköts enligt särskilt schema.
 • Teknisk fastighetsjour vid svåra tillbud

Underhåll
Underhåll och reparationer sköts av Svefab i samarbete med Brf Runö Gårds styrelse.Underhållsplan finns med 10 års planering.

 • Lägenhetens andelstal
 • Lägenhetens yta - uppmätt 1989.
 • Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar.
 • Registrerad ägare till lägenheten
 • Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
 • Panter
 • FörmögenhetsvärdeUt- och inflyttning?
I samband med utflyttning ska ägaren göra besiktning av bostad i samarbete med Svefab. Denna avgift om ca 350 kronor betalas av säljaren. Besiktningen gäller endast för föreningens ansvar.

Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

Kabel TV
Ja. Box finns i varje lägenhet (Boxer Flex16 ingår i avgiften) Boxer

Brandvarnare
De flesta lägenheterna är försedda med brandvarnare. I övrigt får boende installera själva. Vid försäljning kontrolleras om brandvarnare finns, skrivs in i besiktningsprotokoll.

Vissa strategiska miljöer utom lägenheterna har också försetts med varnare.

Parkering
Parkeringsplatser och Carportar finns att hyra, med viss kö, och sköts av SBC.
Kontaktuppgifter finnes under Föreningens entreprenörer
Gästparkering finns att tillgå ovanför Slussbrovägen 16-18.

Laddstationer: Föreningen har två st laddboxar på Slussbrovägen 10 och Slussbrovägen 18.
Laddboxarna för medlemmar som innehar en laddhybridbil. 

Intressenter kan kontakta styrelsen på info@runogard.se 

Styrelsen kontaktar sedan vederbörande för att skriva avtal, lämna ut information samt en tagg för laddning.

Handläggningstid av överlåtelse
Föreningens hantering behöver 4-5 veckor.UC
Ja, tas alltid på presumtiva köpare.

Överlåtelseavgift
Ja, 2,5% av basbeloppet.

Pantsättningsavgift
Betalas av köparen.
Ja, 1% av basbeloppet. 
Betalas av pantsättaren.

Styrelsemöten
Se hemsidans kalendarium.