Vi är en bostadsrättsförening som ligger precis vid Slussholmen längs kanalen i Åkersberga

Föreningen består av 145 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätter, lokaler, tvättstugor, bastu och motionsrum. Den totala ytan är 11 164 kvm varav lokaler 72 kvm fördelade på 8 fastigheter. Här ryms barn och vuxna i alla åldrar med skiftande erfarenheter och kunskaper

Boendeform
Bostadsrättsförening = ekonomisk kooperativ förening. Saknar avdragsrätt för moms. Medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar. Föreningen är medlemmar i bostadsrätterna. 

Vad äger föreningen?
Samfällighetsföreningen äger och förvaltar byggnader och mark inom området Runö Gård i utkanten av Åkersberga.  
Adresser? 
Fastigheten omfattar följande 8 trapphusadresser: 
» Brf 4 och 6. 
» Brf 8 och 10. 
» Brf 12 och 14. 
» Brf 16 och 18.  


Adress till föreningen: 
Brf Runö Gård 
Slussbrovägen 8, 1 tr ned 
184 41 Åkersberga 


Lokaler
Inom fastigheten finns 1 föreningslokal som hyrs ut mot deposition. Lokalen ligger i markplan i hus 8-10, med utsikt över Åkers kanal. Kök och toalett finns. Föreningen har även motionslokal och bastu vilka får användas efter bokning. 


El
Varje lägenhet har egen mätare. Ålder och leveransförmåga (uppsäkring) varierar kraftigt mellan lägenheterna beroende på vad innehavaren har utfört.  


Bredband
Ja, två leverantörer via bredbandsuttaget: Bredbandsbolaget & Teknikbyrån. 


Förvaltning
1. Ekonomi - Österåkers Bostadsrättsförvaltning
2. Överlåtelser & pantförskrivningar - Sveriges Bostadsrätsscentrum (SBC) 
3. Teknisk förv. - Svefab


Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften

1. Tvättstugor 4 stycken, En i vardera huskropp.
Fri bokning klockan 7-22 på vardagar, lör & sön 10-22
Varje tvättstuga innehar 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp, 1 mangel
1 tvättstuga finns för grovtvätt i huskropp 8 - 10.
2. Bastu/Motionsrum i hus 8.
3. Gemensamhetslokal i hus nr 8
4. Hushållssoprum finns i varje huskropp
5. Cykelrum - två stycken på varje gård
6. Ett vindsförråd / lägenhet
7. Varje gård har en liten trädgård. Grill finns vid inhägnad lekplats.
8. Trappstädning upphandlat av Clean Living och sköts enligt särskilt schema.
9.Teknisk fastighetsjour vid svåra tillbud


Underhåll
Underhåll och reparationer sköts av Svefab i samarbete med Brf Runö Gårds styrelse.
Underhållsplan finns med 10 års planering.


Avgiftshöjning
Nej; under 2009 har sänkningar gjorts vid 2 tillfällen med 5 % vid varje tillfälle.


Kontakta alltid Förvaltaren (SBC) angående:
1. Lägenhetens andelstal
2. Lägenhetens yta - uppmätt 1989.
3. Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar.
4. Registrerad ägare till lägenheten
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
6. Panter
7. Förmögenhetsvärde 


Handläggningstid av överlåtelse?
Föreningens hantering behöver 4-5 veckor.
Ut- och inflyttning?
I samband med utflyttning ska ägaren göra besiktning av bostad i samarbete med Svefab. Denna avgift om ca 350 kronor betalas av säljaren. Besiktningen gäller endast för föreningens ansvar.
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.


Om föreningenFöreningen

Föreningen är en "äkta förening".Med äkta förening avses att minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Föreningen är en fristående förening vars förvaltare är Sveriges Bostadsrättscentrum.


När bildades Föreningen
Den bildades av HSB år 1989 och registrerades redan 1989.
Brf Runö Gård lämnade HSB år 2007.Särskilda förutsättningar:
Våra hus och vår utemiljö, trädgårdar, ligger på gammal Vikingamark. Med omedelbar närhet till Åkers Kanal. 

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 145 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt.  


Lägenhetsfördelning
8 st lägenheter om 1,5 RoK
Drygt 80% av lägenheterna är på 2 - 3 RoK.
Övriga är 4 RoK.
  


Ekonomisk plan
1989
Fastighetens byggår - färdigställande år
1989
Fastighetens värdeår
1989
Godkänns juridisk person som köpare
Nej.
Uppvärmning
Fjärrvärme (Ingår i avgiften)
Vatten?
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.


Kabel TV

Ja. Box finns i varje lägenhet (Boxer Flex16 ingår i avgiften) Boxer Brandvarnare

De flesta lägenheterna är försedda med brandvarnare. I övrigt får boende installera själva. Vid försäljning kontrolleras om brandvarnare finns, skrivs in i besiktningsprotokoll.
Vissa strategiska miljöer utom lägenheterna har också försetts med varnare. 


  

Parkering 
Parkeringsplatser och Carportar finns att hyra, med viss kö, och sköts av SBC. 

Gästparkering finns att tillgå ovanför Slussbrovägen 16-18.


Avgiftshöjning
Nej; under 2009 har sänkningar gjorts vid 2 tillfällen med 5 % vid varje tillfälle. 


Handläggningstid av överlåtelse
Föreningens hantering behöver 4-5 veckor. 


UC
Ja, tas alltid på presumtiva köpare.

Överlåtelseavgift

Ja, 2,5% av basbeloppet. 

Betalas av köparen.

Pantsättningsavgift
Ja, 1% av basbeloppet.
Betalas av pantsättaren.

Styrelsemöten
Se hemsidans kalendarium.