Nyheter


Städdag 27/4 

Vi träffas utanför hus 8-10, Kl 10.00

När allt är klart så grillar vi korv tillsammans
Vi ber alla att flytta sina bilar så vi kan sopa alla P-platser
.

Väl mött!
 Styrelsen

27/1

Dags för motioner 

Inför årsmötet, 24/4, så vill vi ha in motioner. 
Du kan maila dem till styrelsen på info@runogard.se eller lämna i brevlådan i hus 8, 1 tr ned.
Vi vill ha in dem senast 28/2

Hälsningar, Styrelsen
OBS!
Tack vare ett extremt gynnsamt ränteläge tillsammans med ett gediget styrelsearbete (både nuvarande och tidigare) så har vi nu tagit beslut om sänkning av avgiften.

Sänkningen gäller från 2019-01-01 och är beslutad att bli 5%.


Hälsningar, Styrelsen
Städdag 

Städdagen är som sagt lagd till 29/9, kl 10.00 och avslutas när allt arbete är klart.

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet.
Allt annat n elgrill på balkongerna är förbjudet.
All eldning sker på eget ansvar.
Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

NYTT DATUM FÖR PUBKVÄLL KOMMER!  

info@runogard.se


Hälsningar Styrelsen 


Eldningsförbudet upphör!

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet.

Allt annat än elgrill på balkongerna är förbjudet.
All eldning sker på eget ansvar.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. 


Hälsningar Styrelsen  


KIVRA - Hyresavier

Sedan den 13/6-18 kommer hyresavier via Kiwra.
Inloggningar finns på f.g hyresavi.
Avier kan distribueras som E-faktura till internetbank, till digital brevlåda, till KIWRA, eller på papper. Har du E-faktura eller autogiro sedan tidigare är det oförändrat

För mer information: https://www.kivra.com/sa-fungerar
kivra/digitala-brevladan/

Hälsningar Styrelsen  


.