Föreningens entreprenörer


Föreningens EntreprenörerLänkar till externa företag och organisationer. (OBS! Vidare kontaktinformation finns på respektive hemsidor)
  • Svefab (fastighetsförvaltning
  • DN Trädgård och Markunderhåll 
  • Andreas Lagerqvist Entreprenad AB (Snöröjning & Sandning)
  • AMK Städservice AB
  • Telenor (TV och bredband) 020-222 222, avtal C-00078026
  • SBC Sveriges stadsrättscentrum Telefon: 0771-722 722 E-post: kundtjanst@sbc.se
  • Hissgruppen AB 08-213300
  • Störningsjour, Larmassistans, 08-340740 om något är störande eller brottslig gärningLänkar till externa företag och organisationer.

Inglasade balkonger

Om någon önskar att glasa in sin balkong så finns det två företag som gjort de balkonger som redan finns i området, och som i fortsättningen bör användas för utseendets skull.
Dessa är:
Lumon 

Balkongrutan


Brf Runö Gård • www.runogard.se • info@runogard.se • Slussbrovägen 8, 1 tr ned • 184 41 Åkersberga