Föreningens entreprenörer


Föreningens EntreprenörerLänkar till externa företag och organisationer. (OBS! Vidare kontaktinformation finns på respektive hemsidor)

Listan nedan är klickbara länkar till respektive hemsida:
Svefab (fastighetsförvaltning, städning, trädgårdsskötsel) 

- Telenor (TV och bredband) 020-222 222, avtal C-00078026
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum Telefon: 0771-722 722 E-post: kundtjanst@sbc.se
Hiss-Craft 08-540 200 03
- Störningsjour, Larmassistans, 08-340740 om något är störande eller brottslig gärningLänkar till externa företag och organisationer.

Inglasade balkonger

Om någon önskar att glasa in sin balkong så finns det två företag som gjort de balkonger som redan finns i området, och som i fortsättningen bör användas för utseendets skull.
Dessa är:
Tanelin AB
Lumon