Föreningens entreprenörer


Föreningens EntreprenörerLänkar till externa företag och organisationer. (OBS! Vidare kontaktinformation finns på respektive hemsidor)

Listan nedan är klickbara länkar till respektive hemsida:
Svefab (fastighetsförvaltning, städning, trädgårdsskötsel) 

Boxer 
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum Telefon: 0771-722 722 E-post: kundtjanst@sbc.se
Hiss-Craft 08-540 200 03
Green Landscaping  (vinterväghållningen)
Securitas Tel: 010-470 10 00
Bredbandsbolaget 
Teknikbyrån i Sverige ABLänkar till externa företag och organisationer.

Inglasade balkonger

Om någon önskar att glasa in sin balkong så finns det två företag som gjort de balkonger som redan finns i området, och som i fortsättningen bör användas för utseendets skull.
Dessa är:
Tanelin AB
Lumon