Föreningens entreprenörer


Föreningens entreprenörerLänkar till externa företag och organisationer. (OBS! Vidare kontaktinformation finns på respektive hemsidor)

Bostadsrätterna:

Svefab (fastighetsförvaltning, städning, trädgårdsskötsel)

Boxer
ÖBF, Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB
Hiss-Craft 08-540 200 03
Green Landscaping  (vinterväghållningen)
Securitas Tel: 010-470 10 00
Bredbandsbolaget 
Teknikbyrån i Sverige AB

SBC

Länkar till externa företag och organisationer.

Inglasade balkonger

Om någon önskar att glasa in sin balkong så finns det två företag som gjort de balkonger som redan finns i området, och som i fortsättningen bör användas för utseendets skull.
Dessa är:
Tanelin AB
Lumon